Tương lai ngành kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp nên được đặt là trọng tâm phát triển kinh tế Việt Nam bởi nó chiếm đến hơn 20% tỷ trọng GDP trong toàn bộ các khối ngành kinh tế. Người nông dân của chúng ta tuy đa số là các hộ nghèo, sản xuất nhỏ lẻ và thiếu hỗ trợ về nguồn vốn từ nhà nước và các tổ chức ngân hàng tín dụng nhưng bù lại có một tinh thần phấn đấu học hỏi vươn lên rất cao. Chính vì vậy trách nhiệm đặt lên các sở ban ngành và các viện nghiên cứu, tổ chức, công ty tư nhân là cần đưa ra các giải pháp về khoa học kỹ thuật để giúp phát triển hơn tăng năng suất và lợi nhuận cho người nông dân.

Hiện Việt Nam đã có các viện nghiên cứu thành công trong lĩnh vực nhân giống và lai tạo các giống cây trồng phù hợp với các yếu tố thời tiết và thiên nhiên của từng vùng. Chúng ta có sản phẩm phong phú từ lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới, thủy sản đến các vật nuôi khác nhau. Bước tiếp theo của nông nghiệp Việt Nam sẽ là hỗ trợ 20 tập đoàn đa quốc gia và công ty quốc tế quyền triển khai các hệ thống trợ giúp nâng cao năng suất và mở rộng đầu ra vững chắc cho nông sản của Việt Nam.

Còn đó nhiều sự việc đáng tiếc của những nhà nông khi đến mùa thu hoạch phải bán sản phẩm của mình với giá thấp vì không tìm được đầu ra; hay thay đổi các cây trông lâu năm theo xu hướng mà không lường trước được nhu cầu thị trường. Với ngành kỹ thuật nông nghiệp phát triển hơn, Việt Nam có thể đem nông sản đạt chuẩn đến các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.