Lợi thế và hạn chế của ngành kỹ thuật nông nghiệp

Việt Nam có lịch sử lâu đời là một quốc gia mạnh về nông nghiệp bởi chúng ta đã có sẵn các yếu tố địa lý và tự nhiên vô cùng thuận lợi như: khí hậu ấm, đất màu mỡ được bồi đắp bởi hệ thống kênh mương rạch lớn, các vùng khí hậu phân canh đặc thù cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Thế nhưng chúng ta chưa thể cạnh tranh được với các nước xuất khẩu nông nghiệp của châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, tuy có điều kiện về thiên nhiên ngang bằng hay thậm chí một phần hơn so với các quốc gia bạn bè.

Một phần lý do của sự thiếu hụt này là do việc chăn nuôi trồng trọt của Việt Nam còn thiếu kỹ thuật, tính tập trung và công nghiệp hóa. Việc chăn nuôi và trồng trọt nhỏ lẻ vẫn tồn tại ở khắp các làng quê. Không có nhiều sự can thiệp kịp thời của các nhà khoa học hay chính quyền địa phương để giúp cho nông dân chống lại các sự cố bất ngờ, ảnh hưởng đến công việc của họ như thiên tai hay các yếu tố thay đổi về thị trường.

Việc giáo dục trong nhà trường còn thiếu tính thực tế. Nếu như tại các nước phát triển việc dạy và học kỹ thuật mang tính áp dụng thực tiễn trong cuộc sống thì các trường đại học Việt Nam vẫn chú trọng vào việc học thuộc các lý thuyết căn bản. Điều này cản trở các sinh viên của chúng ta khi ra trường có khả năng sử dụng các kiến thức đã được học cho công việc thật của họ. Các doanh nghiệp về nông nghiệp rất cần một sự thay đổi trong xu hướng để bắt kịp với thực tại.