Kỹ thuật nông nghiệp

Nông nghiệp là một ngành mũi nhọn của Việt Nam, xong những tiềm năng về nông nghiệp vẫn chưa được phát huy hoàn toàn để giúp chúng ta sánh vai với các nước bạn trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc.