Kỹ thuật dân dụng

Việt Nam vẫn đang trong quá trình đổi mới kỹ thuật để phát triển hạ tầng bắt kịp với nhu cầu sử dụng ngày một cao của các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước.